1. Šta je CO₂ laser?
  • CO₂ laser koristi CO₂ gas kao svoj medijum.
  • U cevi sa elektrodama se nalazi CO₂ gas koji se koristi za električno pražnjenje.
  • Električno pražnjenje generiše plazmu unutar gasa, a svetlost koja se generiše pojačava se dok putuje između totalno reflektujućeg ogledala i izlaznog spojnog ogledala.
  • Konačno, ta svetlost se izlazi kao laser.
  • CO₂ laseri imaju talasnu dužinu koja je 10 puta duža od konvencionalnih vlaknastih sistema.
  • Odlični su za obeležavanje plastike, papira, smola, drveta, gume i transparentnih materijala (kao što su staklo i PET).
 2. Brzina Markiranja:
  • CO₂ markeri su poznati po visokoj brzini markiranja.
  • Održavaju kvalitet markiranja čak i pri visokim brzinama.
  • Mogućnost brze markacije omogućava efikasnost u proizvodnji i smanjenje vremena obrade.
 3. Mogućnosti Markiranja:
  • Bezkontrastno Markiranje Plastike: CO₂ laser može obeležavati plastiku bez stvaranja kontrasta, čime se postiže diskretno i precizno obeležavanje.
  • Uklanjanje Mastila za Kodiranje Datuma: CO₂ laser može ukloniti mastilo sa površine materijala, omogućavajući ponovno markiranje ili recikliranje.
  • Označavanje Tekstila: CO₂ markeri mogu označavati tkanine, odeću i tekstilne materijale.
  • Markiranje Drveta i Papira: CO₂ laseri obeležavaju drvo, karton i papir bez oštećenja materijala.
  • Markiranje Metala: Iako CO₂ laseri nisu najbolji za metal, moguće je markirati određene metale uz upotrebu posebnih premaza.