Fotokeramika je tehnologija prenošenja fotografije na porcelan ili keramiku, najčešće se koristi za slike za nadgrobne spomenike, ali primenu ima i u arhitekturi i dekoraciji.

Trajnost fotografija je neograničena i postiže se pečenjem na visokim temperaturama pri čemu fotografija ulazi u strukturu materijala i biva trajno zaštićena slojem prozirne glazure od svih spoljnih uticaja.


Garantovani rok izrade je 7 dana s tim što se fotografije najčešće isporučuju u roku od 4-5 dana po prijemu jer se pečenje vrši dva puta nedeljno.


Fotokeramika moze biti razlicitih oblika: ELIPSA, PRAVOUGAONIK, SRCE I PERGAMENT.

Da li da ima borduru, zlatni ram ili da bude pljosnata na vama je izbor, u našem lokalu možete pogledati neke od uzoraka.

Neke od standardnih dimenzija foto keramika su: 9×13, 11×15, 13×18, 14×16,….