OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam potvrdimo narudžbenicu, da Vas obavestimo o trenutnom statusu iste kao i da Vam isporučimo željenu robu.U ime firme MULTIPRINT DFS obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, stoga korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika da mu šaljemo e-mail i sms obaveštenja.
Rok čuvanja i upotrebe prikupljenih podataka samo u roku dok se poručeni posao obavlja. Kupci u svakom trenutku mogu zahtevati da im se omogući uvid u njihove lične podatke, kao i da zahtevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje odnosno mogu povući saglasnost za njihovu dalju obradu, slanjem takvog zahteva na email adresu office@multiprintns.com
Podatke mogu unositi, pristupati im i obrađivati ih samo zaposlena lica u firmi MULTIPRINT DFS koja imaju ovlašćenje za takve aktivnosti. Svi zaposleni u MULTIPRINT DFS odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbedonosni integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana. Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, kao i sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Prilikom kupovine odnosno poručivanja proizvoda su protrebni gore navedeni podaci i istog trenutka kada poručite robu ili uslugu slažete se sa uslovima o zaštiti ličnih podataka, a mi se obavezujemo da Vaše podatke nakon završenog posla trajno brišemo. Fotografije koje ste vi poslali prilikom poručivanja proizvoda se čuvaju u našem sistemu najduže 30 dana od dana poručivanja i MULTIPRINT ih čuva samo u slučaju da treba da se ponovi posao ili uradi izmena. Nakon 30 dana se brišu u potpunosti.


GARANCIJA KVALITETA
MULTIPRINT DFS garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi MULTIPRINT DFS. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju sa računom. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

SVAKI KUPAC KOJI ŽELI DA SE ROBA ŠALJE KURIRSKIM SLUŽBAMA SE OBVEŠTAVA O TOME DA U TOM SLUČAJU SE ROBA ŠALJE NA NJEGOVU ODGOVORNOST BEZ MOGUĆNOSTI REKLAMACIJE U SLUČAJU ŠTETE NASTALE U TRANSPORTU.


POSTUPAK I NAČIN U REŠAVANJU REKLAMACIJA KUPACA NA ROBU

Član 1

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu ili ukoliko je primio robu koja nije u skladu sa opisom na sajtu www.multiprintns.com i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti MULTIPRINT DFS u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2

Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu www.multiprintns.com kupuje proizvode.

Član 3

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka u roku od 7 dana od dana prijema proizvoda.
Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4

Zahtev za reklamaciju se dostavlja isključivo pismenim putem, poštom na adresu Pavla Papa 8 lokal 3, 21000 Novi Sad, ili elektronskom poštom na adresu office@multiprintns.com .
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:

da se predstavi pod imenom pod kojim je robu poručio
u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste (zamena proizvoda ili povrat novca)
pošalje sliku oštećenja robe ili sliku koja bi dokazala tvrdnju kupca o neispravnosti robe.
kada se utvrdi da kupac ima pravo na reklamaciju, kupac je dužan da:
proizvod za koji reklamira da vrati u originalnom stanju u kom je i primio robu
kupac snosi troškove slanja robe koju reklamira a ukoliko se kupac izjasni da želi zamenu proizvoda MULTIPRINT DFS snosi troškove ponovnog slanja zamenjenog artikla.
dostavi račun -otpremicu koji je dobio prilikom preuzimanja paketa.

Član 5

Kupac nema pravo na prigovor ako je:

propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom;
kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni;
promenio odluku o izboru atrikla.
ukoliko se nije pridržavao uputstva o održavanju artikala naznačenog na sajtu

poručio personalizovani poklon odnosno proizvod sa svojom fotografijom (nema mogućnost zamene veličine majice, modela šolja ili nekog drugog artikla, nakon urađenog posla, osim ako nije došlo do greške u samoj štampi )

roba koju je poručio poslata kurirskom službom i stigla na bilo koji način oštećena, te je u tom slučaju kurirska služba odgovorna za transport

Član 6

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 7 dana od dana prijema iste.

Član 7

Uslučaju da je reklamacija uvažena i ako je plaćeno karticom, povraćaj sredstava se vrši isključivo preko VISA i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.