Spisak gostiju omogućiće Vašim zvanicama da lako pronađu svoj sto i brzo se smeste.

Na Vama je samo da pre štampe osmislite raspored i pošaljete nam u Wordu, takođe ako ste zamislili,  podelite sa nama ideju za pozadinu spiska.

Dimenzija Spiska gostiju je različita, ključan faktor je veličina spiska i raspodela grupa, tako neki spiskovi mogu biti veličine plakata ili čak mnogo veći.

Bitna stavka je i Vaša vizija spiska, zato je jako bitno dati tačne podatke.

Stolovi mogu biti numerisani brojevima, koje možemo izraditi u stilu i dizajnu spiska koji vam pripremamo.