Fotografije za dokumenta: 

  • Vozačka dozvola
  • Međunarodna vozačka dozvola
  • Pasoš
  • Lična karta
  • Gradski prevoz
  • Američka viza
  • Kanadski pasoš,…

Fotografije se izrađuju u roku od 5 min.

Prilikom izrade fotografija se dobijaju 4 iste fotografije ili moze da se pravi komplet od dve razlicite velicine po 4 fotografije.

Pripremanje digitalnog formata za američku vizu kao i za ostala dokumenta.

Ako želite, Vaše fotografije Vam možemo dati i u digitalnom obliku, na CD-u..