DTG Printeri sa DX5 glavom omogućavaju maksimalnu dimenziju štampe 300x420mm što predstavlja standard u današnje vreme.

Takođe kao opcija postoje i dodaci za rad na manjim površinama. Uredjaji su opremljeni još i automatskim senzorom za visinu tako da korisnik ne mora da razmišlja o idealnoj
visini za rad. Senzor služi ujedno i kao zaštita od udarca kako ne bi došlo do neočekivanih problema.


Model poseduje moderni sistem za recirkulaciju bele boje. Ovaj sistemi omogućavaju da konstantan dotok sveže bele boje u glavu i samim tim osigurava konstantan i stabilan rad.
Napredni softwer kao sastavni deo mašine omogućava direktan rad iz RIP software-a sa opcijama poput ukljanjanja pozadnine, više opcija za zadavanje bele boje kao i mogućnost određivanja da li će mašina raditi belu I kolor u jednom prolazu ili u odvojenim prolazima.