Arsen Bačak

Direktor
Chief executive officer
arsen@multiprintns.com

Anita Bačak

Operativni direktor
Chief operations officer
anita@multiprintns.com

marko1

Marko Herbut

Grafički i web dizajner
Operater za rad na mašinama

Dorotea Santo

Strukovni grafički inženjer
Specijalista fotoilustracije

Marina Ćulum

Diplomirani inženjer
grafičkog inženjerstva i dizajna