DA LI JE PEČAT UKINUT?

Ne, pečat nije ukinut, novim zakonom ukinuta je obaveza upotrebe pečata, što znači da firme imaju izbor da li će koristiti pečat u svom poslovanju ili ne. Prema trenutnoj praksi firme koje nemaju pečat nailaze na mnoge administrative probleme.


Oblici i veličine pečata

 • Firme DOO, uduženja i klubove – okrugli pečat  prečnika 30mm
 • Preduzetnici, radnje i agencije – četvrtasti pečat dimenzija 40×18 mm
 • Delovodni pečat, štambilj – četvrtasti pečat dimenzija 50×20 mm
 • Faksimil – Četvrtasti pečat dimenzija 50×20 mm

Pečat za firme i udruženja mora da sadrži:

 • Poslovno ime ,
 • Oznaku DOO  ili bez ako je u pitanju udruženje
 • Mesto sedišta firme
 • Pečat može imati LOGO, ali to nije obavezno.

Pečat za preduzetnike mora da sadrži:

 • Ime i prezime osnivača ,
 • Oznaku PR i opis delatnosti iz APR-a.
 • Mesto sedišta firme
 • Pečat može imati LOGO, ali to nije obavezno