Fotokopiranje je postupak kojim se duplira (umnožava) određeni dokument. Fotokopiranje, tj. umnožavanje se vrši u onolikom broju primeraka koliko to odgovara zahtevu klijenta. Crno-belo, kao i kolor,  kopiranje vršimo na digitalnoj mašini Konica Minolta C220, i to u rezoluciji do 1200 dpi. Ovakva vrsta kopiranja osigurava vrhunski kvalitet otiska, a u mnogo slučajeva čak i uverljivijeg od originala.

Uslužno vršimo i štampanje sa usb-a, cd-a ili nekog drugog media.

Pozivamo Vas da nas posetite, i sami se uverite u ono što je već poznato našim zadovoljnim mušterijama.

Ako je Vaš materijal, koji ste doneli na umnožavanje, zaheftan ili povezan spiralom, mi ćemo ga pažljivo raskoričiti, izraditi traženi broj identičnih kopija, i ponovo vratiti originalni materijal u prvobitno stanje, a po želji klijenta, povezati i fotokopirati crno-belo ili u boji. Kopija može biti umanjena ili uveličana u odnosu na original i to na dimenziju koja najviše odgovara Vašim potrebama. Takođe, moguće je uvećati ili smanjiti sam tekst, a da format papira ostane isti ili u potpunosti promeniti format materijala. Za svega nekoliko minuta dobijate Vaše kopije. Brzo, efikasno i kvalitetno.

Imate novu Ličnu Kartu ili Saobraćajnu dozvolu? Treba Vam kopija?

Kod nas možete očitati dokumenta i dobiti kopiju na papiru. Najnoviji program dozvoljava nam da očitamo i nove lične karte.

Štampanje učitanih dokumenata je nikada lakše i brže. Cena je ista kao i fotokopiranje!

 


Skeniranje dokumenata i teksta je postupak kojim se slika ili tekst pretvara u digitalni zapis. Savremena tehnologija na polju skeniranja dokumenata nam omogućava da sva Vaša dokumenta možemo da skeniramo bez obzira na to u kom su formatu, da li su u boji ili ne, i da ih obradimo tako da svaki digitalni zapis tog dokumenta bude uverljiv koliko i sam original!

Naš skener skenira u rezolucijama od 200px pa do 1200px i omogućava maksimalni kvalitet dokumenta. Maksimalna dimenzija skeniranja dokumenata je do 30x42cm (a3).

Mogućnost skeniranja u JPG, TIFF ili PDF formatu.

Koričenje plastičnom spiralom povezujemo do 300 listova, ovakvo koričenje se može naknadno raskoričavati i ubacivati listove i ponovo vraćati na istu spiralu.

Ne dozvolite da važna  dokumenta ili fotografije budu uništena.  Zaštitite Vaša dokumenta! Uradite laminaciju u vidu plastifikacije koja će omogućiti vodootpornost i sprečiti habanje dokumenata. Jedna od značajnijih prednosti je i produžena trajnost, jer su dokumenti zaštićeni na ovaj način ujedno i otporni na UV zračenje pa štampani otisak koji je izložen stalnom uticaju sunčeve svetlosti neće izbledeti. Štaviše, imaće pojačan kontrast i sam izgled fotografije će biti poboljšan.