Fotografije za dokumenta: 

Vozačka dozvola, Međunarodna vozačka dozvola

Pasoš, Lična karta, Gradski prevoz

Američka viza, Kanadski pasoš, Slovenačka viza…

Fotografije se izrađuju u roku od 5 min.

Prilikom izrade fotografija se dobijaju 4 iste fotografije ili moze da se pravi komplet od dve razlicite velicine po 4 fotografije.

Pripremanje digitalnog formata za američku vizu kao i za ostala dokumenta.

Ako želite, Vaše fotografije Vam možemo dati i u digitalnom obliku, na CD-u ili poslati na E-mail.